Kā uzrakstīt veiksmīgu biznesa plānu?

Kā uzrakstīt veiksmīgu biznesa plānu?

Mūsdienās ļoti liela nozīme veiksmīgai biznesa uzsākšanai un īstenošanai ir biznesa plānam. Pat tad, ja jums ir radusies vienreizēja, unikāla ideja, kas pēc jūsu domām jums atnesīs miljonus, nav teikts, ka tas tiešām tā arī būs. Jūs neverat paļauties tikai uz savām domām un intuīciju, jo svarīgi ir fakti. Jums jāzina, kā jūs ražosiet savu produktu, cik tas izmaksās, kā jūs to virzīsiet tirgū, kas būs jūsu mērķauditorija utt. Tikai tad, kad uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem būsiet atbildējis, jūs varēsiet racionāli spriest par to, vai jūsu biznesam tiešām ir nākotne. Kā tad uzrakstīt veiksmīgu biznesa plānu? Rakstu piedāvā mūsu meksikāņu draugi jeb nuestros amigos Mexicanos.

Nepakļaujieties emocijām

Nereti, pēc tam, kad ir izdomāta lieliska biznesa ideja, pārņem spēcīgs entuziasms. Tas bieži vien atspoguļojas arī biznesa plānā, proti, visu gribas saskatīt rožainā gaismā, taču, lai biznesa plāns būtu veiksmīgs un reālistisks ir jādomā racionāli. Ir jāmet pie malas savas emocijas un tas jānomaina pret aukstu aprēķinu. Fakti un skaitļi ir biznesa plāna pamats.

Veidojiet strukturētu biznesa plānu

Biznesa plāns gan ir dokuments, kuru var rakstīt brīvā stilā. Tam nav noteiktu vadlīniju, taču ir pamata jautājumi, uz kuriem ir jāsniedz atbildes. Vislabāk būtu izpētīt vairāku biznesa plānu paraugus un aizgūt no tiem pamata struktūru. Tā jūs varēsiet būt pārliecināts, ka neko neesat piemirsis, kā arī varēsiet viegli izveidot plānu, pakāpeniski ejot cauri katram jautājumam, nevis haotiski mēģinot kaut ko sagrābstīt.

Katru jautājumu izpētiet no vairākām pusēm

Ļoti bieži biznesa plāns ir paša potenciālā biznesmeņa domu atspoguļojums, nevis reāls, daudzpusīgs pētījums. Piemēram, runājot par produkta nepieciešamību un potenciālo pieprasījumu netiek ņemts vērā, ko par to domā pati mērķauditorija, bet gan tikai tas, ko domā, jeb nojauš idejas autors. Uz produktu ir jāskatās no vairākām pusēm, piemēram, no ražotāja viedokļa, no vairumtirgotāja viedokļa, no mazumtirgotāja viedokļa un no patērētāja viedokļa. Tikai tā būs iespējams saprast, vai jūsu produkts spēs iziet cauri visiem minētajiem posmiem un veiksmīgi nonāks pie patērētāja.

Izmantojiet tikai reālus datus

Liela kļūda ir nereālu datu izmantošana biznesa plānā, jo īpaši pētot konkurenci un veidojot savu naudas plūsmu. Piemēram, ja nav pieejami precīzi dati par konkurentu apgrozījumu un peļņu, biznesa plāna autors pats izdomā, cik lieli šie rādītāji varētu būt, balstoties uz savu pieredzi, intuīciju vai līdzīgu uzņēmumu datiem, taču tas ir un paliek tikai pieņēmums. Arī veidojot savu naudas plūsmu, ir precīzi jāpārzina, cik lieli būs izdevumi. Ienākumus plānot ir grūtāk, taču arī tiem ir jābūt balstītiem uz faktiem nevis pieņēmumiem.

Domājiet plaši

Visbeidzot, svarīgi ir domāt plaši. Tas attiecas uz pilnīgi visu, sākot jau ar uzņēmuma nosaukumu. It visam ir jāiziet cauri vairākas reizes un ir rūpīgi jāapdomā, dažādus riskus un ietekmes. Tieši šaura domāšana nereti ir iemesls tam, kāpēc potenciāli labas idejas cieš neveiksmi. Idejas autors nepadomā par sīkumiem, kas pēc tam var maksāt ļoti dārgi, tāpēc biznesa plāna izstrādei ir jāvelta daudz laika.

Vairāk informācijas iespējams atrast www.mcredit.mx.